از میان همه آنهایی که بازی نه‌چندان مهم تیم‌ملی با بولیوی را دیدند، حتی از بین آن دویست مهمان سرزده سکوهای آزادی، یکی بود که همه این خوشی حق مسلمش بود، بیش از بقیه!

مشاهده لینک تقدیم به مبینا؛ برنده‌ترین دختر امشب دنیا

hotnewsخبر1 سال پیش • dahio.com • 55