مسئولان برگزاری مسابقات جودوی المپیک جوانان به دختر ملی‌پوش ایران اجازه حضور در مسابقات ندادند.

مشاهده لینک دختر جودوکار ایرانی به دلیل داشتن حجاب از انجام مسابقه محروم شد

hotnewsخبر1 سال پیش • dahio.com • 94