و این منم، تنها، در آستانه فصلی سرد

طرحی از اردشیر رستمی
طرحی از اردشیر رستمی
نیمازنان, فرهنگ و هنر2 سال پیش • dahio.com • ۴۱۸


دیدگاهتان را بنویسید