و این منم، تنها، در آستانه فصلی سرد

طرحی از اردشیر رستمی
طرحی از اردشیر رستمی


دیدگاهتان را بنویسید