سخنگوی وزارت کشور:
🔹با دستور وزیر کشور مقرر شد اوراق هویتى (شناسنامه و کارت ملى) هموطنان عزیزمان که در واقعه سیل اخ… https://t.co/B1VPHCx0j9

27 دقیقه پیش

hotnewsاجتماعی8 ماه پیش • dahio.com • ۶۵


دیدگاهتان را بنویسید