میزان گزارش داد: سردبیر روزنامه ابتکار ضمن عذرخواهی از تمام مخاطبان اعلام کرد: روزنامه ابتکار با نویسنده گزارش قطع همکاری کرده است.

مشاهده لینک واکنش سردبیر روزنامه ابتکار به تعقیب قضایی/ با نویسنده قطع‌همکاری کردیم

hotnewsخبر11 ماه پیش • dahio.com • ۳۷