سینماسینما، حمید باباوند ما قصه گفتن و قصه شنیدن را دوست داریم على الخصوص اگر که داستان پایان خوش هم داشته باشد. «جایى براى فرشته ها نیست» یک داستان فوق العاده دارد که کاملا مستند روایت شده است، بدون هیچ صداى اضافه. داستان موفقیت دختران هاکى این لاین یا همان هاکى با اسکیت خطى.ساخت مستند …

hotnews • دسته‌بندی نشده • 2 ماه پیش • dahio.com • 30