بل بوید (۱۸۴۴-۱۹۰۰) در طول دوران جنگ داخلی آمریکا به جاسوسی مشغول بود. شعار معروف بوید در زندگی «تا آخرین نفس به کشورم خدمت می‌کنم» بود. او با نیرو‌های مبارز جنوب همکاری می‌کرد؛ و برای اولین بار در سال ۱۸۶۲ در سن ۱۸ سالگی دستگیر شد. پائولین کوشمن (۱۸۳۳ – ۱۸۹۳) نماینده آمریکایی بود که …

hotnewsسرگرمی1 سال پیش • dahio.com • 51