مهر نوشت: افشاگر معروف سعودی از پیدا شدن «بمب اطلاعاتی» از کنسولگری عربستان در استانبول در خصوص پرونده قتل جمال خاشقجی و بررسی آن توسط مقامات ترکیه خبر داد.

مشاهده لینک «بمب اطلاعاتی» پرونده خاشقجی در دست مقامات ترکیه

hotnewsخبر6 روز پیش • dahio.com • 2
0