رعد و برق و باران شبی زیبا را برای تهران و خیلی از استان های شمال و شمال غربی کشور ساخت. در تهران نیروهای امدادی بسیج بودند و در شهرستان های شمالی ستاد بحران هشدار احتمال وقوع سیل داده است.

مشاهده لینک تصویر زیبای آسمان تهران زیر هجوم رعد و برق

hotnewsخبر6 روز پیش • dahio.com • 3
0