تسنیم نوشت: پرواز جنگنده‌های فوق پیشرفته اف-۳۵ ساخت آمریکا به دلیل نقص فنی در لوله‌های سوخت رسانی متوقف شد.

مشاهده لینک جنگنده‌های اف-۳۵ در تمام جهان زمینگیر شدند/ عکس

بخوانید:  عمران‌زاده پست عجیب سوشا را لایک کرد و برایش قلب گذاشت!
hotnewsخبر2 ماه پیش • dahio.com • 2
0