فرتاک نوشت: پایتخت عراق پنجشنبه شب شاهد انفجاری مهیب بود که حداقل سه قربانی در پی داشته است. این انفجار در ساعات ابتدایی پنجشنبه شب رخ داده است.

مشاهده لینک حداقل سه کشته در انفجار مهیب بغداد

بخوانید:  «گزارش» کیارستمی در خانه هنرمندان
hotnewsخبر2 ماه پیش • dahio.com • 4
0