سینماسینما، الناز راسخ با کیفی سنگین و پیشانی چروک‌خورده از تابش بی‌رحم آفتاب بعضی ساعات این روزها که گاه یادآور چله تابستان است، خسته خود را به کافه‌ای در خیابان کریم‌خان می‌رسانم. پشت شیشه‌ای دودی‌رنگ، روی صندلی چوبی می‌نشینم. قهوه‌ای سفارش می‌دهم و به عبور آدم‌ها می‌نگرم. کسی دست در دست دیگری، یکی سراسیمه از …

hotnewsفرهنگ و هنر4 هفته پیش • dahio.com • ۵