هیچ کس با کک و مک به دنیا نمی آید، حتی اگر از نوع ژنتیکی باشد. کک و مک ها با قرار گرفتن در معرض آفتاب تحریک می شوند.کک و مک ها برخلاف خال های گوشتی که برآمده هستند کاملا تختند. این عارضه های پوستی دردناک و خطرناک نیستند. «کک و مک» به لکه های …

hotnewsسلامت11 ماه پیش • dahio.com •

به گزارش بخش اجتماعی سایت ، تا جایی که یادمان می آید، معمولا سفرهای خانوادگی و دوستانه مان یا مربوط به تابستان بود و شمال و شرجی ۴۰ درجه، یا مربوط به عید و همان شمال و ترافیک وحشتناکش. یعنی اگر سه المان شمال، عید و تابستان را از تقویم حذف می کردیم، فقط شهر خودمان برایمان می …

hotnewsاجتماعی12 ماه پیش • dahio.com •