• نیما و nimania حالا با هم دوست هستند 1 سال, ماه 7 قبل