در این یاددشت، محمدجواد روح، در روزنامه سازندگی تلاش کرده تا بگوید که چرا در عصر هژمونی فضای مجازی، هنوز به تحریریه روزنامه پناه می‌برند.

نیمافرهنگ و هنر1 هفته پیش • dahio.com • 0


پاسخ دهید