مجسمه ها در ابتدا نمادی از خدایان بودند و پادشاهان باستانی گمان می کردند که با ساخت مجسمه پرتره شان خود را جاودانه می کنند!

مشاهده لینک بلندترین مجسمه های جهان

hotnewsسرگرمی5 روز پیش • dahio.com • 2
0


دیدگاهتان را بنویسید