مجسمه ها در ابتدا نمادی از خدایان بودند و پادشاهان باستانی گمان می کردند که با ساخت مجسمه پرتره شان خود را جاودانه می کنند!

مشاهده لینک بلندترین مجسمه های جهان

hotnewsسرگرمی10 ماه پیش • dahio.com • ۶۴


دیدگاهتان را بنویسید