در آخرین مرحله از روز اول رزمایش فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هواپیماهای بمب‌افکن راهبردی سنگین سوخو۲۴ و فانتوم با استفاده از غافلگیری شبانه و در ارتفاع پست اقدام به بمباران سنگین هوا به زمین (Carpet Bombing) به‌سمت اهداف ازپیش تعیین‌شده کردند و هواپیمای اف۴ نیز با استفاده از فلر اقدام به روشنایی صحنه نبرد در راستای شناسایی و انهدام اهداف توسط پرنده‌های مشابه کرد.

همچنین در این مرحله، جنگنده‌های اف۴ همزمان با اجرای عملیات (Top Cover) توسط اف۱۴، اقدام به سوختگیری در اتفاع پست از هواپیماهای سوخت‌رسان کردند. در این مرحله همچنین عملیات سوختگیری بمب‌افکن‌های سوخو۲۴ به سوخو۲۴ در شب و ارتفاع پست با موفقیت اجرا شد.

۲۹۲۹

hotnewsخبر5 ماه پیش • dahio.com • ۲۱


دیدگاهتان را بنویسید