اگر گربه داشته باشید حتما می‌دانید که هرچیزی که فکر می‌کردید مال شماست را حالا دوست پشمالویتان تصاحب کرده است. این به این معنا نیست که گربه شما وسایلتان را بیشتر از شما دوست دارد. تحقیقات ثابت کرده که وقتی گربه شما روی لباستان می‌خوابد یا روی کفشتان می‌نشیند، به این خاطر است که می‌خواهد بدون نزدیک شدن به شما بویتان را احساس کند.

مشاهده لینک تصاویری که ثابت می‌کند گربه‌ها واقعا بدجنس و پررو هستند

hotnewsسرگرمی7 ماه پیش • dahio.com • ۶
0


دیدگاهتان را بنویسید