همه ساله بانوان اردبیلی با نیت برآورده شدن آرزوهای خود و از بین بردن دلتنگی‌ها پس از چهارشنبه آخر سال با در دست داشتن قیچی و جارو و کوزه سفالی در محل هفت چشمه حاضر می شوند و آیین سنتی “نو اوستی” را اجرا می‌کنند.

عکس‌ها: تسنیم
​۶۱۲۸۲

hotnews • دسته‌بندی نشده • 4 ماه پیش • dahio.com • ۱۳


دیدگاهتان را بنویسید