همزمان با شهادت مولای الموحدین (ع) و لیله القدر، شب تقدیرها، بیمارستان بوعلی قزوین با نوای پرسوز پرستاران و کادر درمان، جانی دوباره گرفت و روح زندگی به جسم بیماران کرونایی دمیده شد. منبع: تیتر قزوین

hotnewsخبر8 ماه پیش • dahio.com • 34


دیدگاهتان را بنویسید