در ۲۹ دی ماه سال ۱۳۵۷ به مناسبت اربعین شهادت امام حسین(ع)، راهپیمایی‌ میلیونی و آرام مردم، در حمایت از رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) برگزار شد.

29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)
29 دی 1357؛ راهپیمایی میلیونی مردم در حمایت از حضرت امام خمینی (ره)

عکس‌ها: ایرنا

hotnewsخبر7 ماه پیش • dahio.com • ۱۱۱


دیدگاهتان را بنویسید