این کنسرت در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ در استانبول برگزار شده است.پاسخ دهید