به رغم اختلاف هایی که در برخی زمینه ها با احمدی نژاد دارم او را فردی مقتدر، سازش ناپذیر و بسیار اهل مبارزه می دانم و در این رابطه تردیدی ندارم.

رضا مطبوعاتیسیاست8 ماه پیش • www.dolatebahar.com • 19
0


دیدگاهتان را بنویسید