دیشب خبر سوختن بیش از ۱۰ نفر از هموطنان اهوازی را در یک قهوه‌خانه رسید. این طرحی‌ست برای یادبود آن‌ها.

طرح از: نیما افشارنادریدیدگاهتان را بنویسید