در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با اعلام بی طرفی ارتش نظام شاهنشاهی سرنگون شد و در ۱۲ فروردین  ۱۳۵۸ با برگزاری رفراندوم، جمهوری اسلامی برقرار شد.

 

تصویری از روزهای انقلاب ۵۷
تصویری از روزهای انقلاب ۵۷


دیدگاهتان را بنویسید