مردم با وجود خستگی و کسالت زندگی روزمره، از مشاهده این خرس‌های عروکسی بزرگ در گوشه و کنار شهر پاریس تعجب می‌کنند و سر ذوق می آیند. آبان ماه امسال هم یک شهروند پاریسی اقدام مشابهی انجام داده بود و خرس‌ها را در گوشه‌و کنار یکی از مناطق پاریس قرار داده بود تا کمی روحیه پاییزی حاکم بر شهر را تغییر دهد. حالا با سرمای زمستان گویا تلاش‌های مشابهی در پاریس شروع شده تا کمی روحیه مردم را در فصل زمستان تغییر دهد.

۶۷۶۷

hotnews • دسته‌بندی نشده • 7 ماه پیش • dahio.com • ۱۶


دیدگاهتان را بنویسید