این اقدام پس از آن صورت گرفت که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، دستور دلجویی از این پیرمرد خوزستانی را صادر کرد. وزیر کشور در این دستور از هموطنان هم درخواست صبر و تحمل و مدارای بیشتر کرد تا بهانه ای به دست بدخواهان و مغرضان ندهند.

۶۷۶۷

hotnews • دسته‌بندی نشده • 6 ماه پیش • dahio.com • ۱۱۶


دیدگاهتان را بنویسید