آزاده نامداری، مجری تلویزیون در گفتگو با کاوه سماک باشی بازیگر سینما و تلویزیون اظهارنظر عجیبی درباره تیم پرسپولیسمطرح کرد.

hotnewsفرهنگ و هنر4 روز پیش • dahio.com • 1
0


دیدگاهتان را بنویسید