نتایج انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نشان داد که دموکرات‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در اختیار گرفتند. این در حالی است جمهوریخواهان موفق به حفظ اکثریت خود در مجلس سنا شده‌اند.

مشاهده لینک نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

hotnewsخبر5 روز پیش • dahio.com • 2
0


دیدگاهتان را بنویسید