نیکول کیدمن در مجموعه کوتاهی از شبکه اچ .بی. او نقش آفرینی خواهد کرد که سوزان بیر آن را می‌سازد.

hotnewsفرهنگ و هنر5 روز پیش • dahio.com • 1
0


دیدگاهتان را بنویسید