آنچه در زیر می‌آید قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی فروردین ماه ۹۸ است که بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.  

150 تا 200

۲۲۳۲۲۳

hotnews • دسته‌بندی نشده • 6 ماه پیش • dahio.com • ۹۵


دیدگاهتان را بنویسید