اکثر اختراعات بزرگ اساسا جامعه‌ای که در آن رخ داده‌اند را تغییر می‌دهد. از آن جایی که افرادی که در قسمت بالایی ساختار جامعه‌ قرار گرفته‌اند با تثبیت وضعیت فعلی قدرت و ثروت بیشتری به دست می‌آورند، فناوری‌های انقلابی که به حال همه‌ی جهانیان مفید بوده اما در عین حال تهدیدی برای موجودیت آنهاست را متوقف کرده و نهایتا از دور خارج می‌کنند.

مشاهده لینک ۵ اختراع نیکلا تسلا که قدرت‌های جهانی از آنها هراس داشتند

hotnewsسرگرمی7 ماه پیش • dahio.com • ۸
0


دیدگاهتان را بنویسید