یک گفتگوی خنده‌دار نوروزی، برنامه چهارشنبهدیدگاهتان را بنویسید