سید عباس موسوی در توئیتی اعتراضی نوشت: ایرانیان دوستان روزهای سخت را فراموش نمی کنند؛ اما برخی شرکت های خارجی که در سالها و ماههای اخیر صرفا با پذیرش قلدری آمریکا، ایران را ترک کرده اند بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود. قانون تجارت می گوید حفظ بازار از ورود به آن سخت تر است.

312 310

hotnewsخبر1 ماه پیش • dahio.com • 10

برچسب‌ها


پاسخی بگذارید