بمب گذاری در منطقه باغ دبیر قزوین صحت ندارد. به دنبال پخش شایعاتی مبنی بر بمب گذاری در منطقه باغ دبیر قزوین، مسئول روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین به ایسنا گفته: این موضع در دست بررسی است و تا ساعاتی دیگر اطلاعات تکمیلی به رسانه‌ها اعلام خواهد. در حال حاضر وضعیت عادی است و مأموریت به اتمام رسیده است.

موضوع بمب گذاری وجود نداشته و فقط یک نارنجک دستی به خودرو نصب شده بود.پاسخی بگذارید