در تصویر افرادی مثل کریم سنجابی دیده می‌شوند. مخالفان بختیار و موافقان انقلاب ۵۷.

 

استقبال جبهه ملی از امام خمینی
استقبال جبهه ملی از امام خمینی


پاسخی بگذارید