در تصویر زیر نمایی از چهارراه کالج تهران را در سال ۱۳۲۶ (یعنی ۷۱سال قبل) می‌بینید. چهارراه کالج به تقاطع خیابان انقلاب و خیابان حافظ گفته می شود. نام آن از «کالج آمریکایی» گرفته شده. کالج آمریکایی نام پیشین دبیرستان البرز بوده‌ است. این دبیرستان در نزدیکی این چهار راه قرار دارد.

چهار راه کالج نام رایج و غیر رسمی تقاطع خیابان انقلاب و خیابان حافظ در تهران است. نام آن از «کالج آمریکایی» گرفته شده. نام پیشین دبیرستان البرز بوده‌است. که در نزدیکی این چهار راه قرار دارد. دیگر مراکز نزدیک این چهار راه دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعت نفت است. همچنین دفتر مرکزی شرکت بهره‌برداری مترو تهران مترو است.

نمایی از پل کالج و ساختمان اداری مترو تهران

hotnewsخبر, عکس1 سال پیش • dahio.com • 3,262