یوکیا آمانو روز سه شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به پیشنهاد آلمان درباره پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای (ان پی تی) برگزار شد، این مطلب را مطرح کرد.

وی افزود: فعالیت های هسته ای ایران و کره شمالی همچنان به عنوان اولویت برنامه های آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۰۲ تا کنون بر فعالیت های اتمی ایران تمرکز دارد.

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه داد: در دسامبر ۲۰۱۵، گزارشی از فعالیت های اتمی گذشته ایران به شورای حکام آژانس ارائه و تاکید کردم که ایران تماس هایی برای طیفی از فعالیت های خود، مرتبط با توسعه تجهیزات انفجاری اتمی پیش از پایان سال ۲۰۰۳ داشته است.

آمانو اضافه کرد: با این حال، این فعالیت ها فراتر از امکان سنجی، مطالعات و کسب برخی توانایی های فنی و قابلیت های مربوطه نرفته است. همچنین تاکید کردم هیچ نشانه تایید شدنی از فعالیت های ایران به منظور توسعه تجهیزات انفجاری اتمی خود پس از ۲۰۰۹ وجود نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: آژانس بین المللی انرژی اتمی از ژانویه ۲۰۱۶ نظارت تایید شدنی بر اجرای تعهدات مربوط به هسته ای ایران تحت برجام داشته است که در گزارش های من به شورای حکام، تاکید کرده ام که ایران در حال اجرای این تعهدات خود است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تاکید بر اینکه بازرسان آنها به همه سایت ها و مکان های مورد نیاز در ایران دسترسی داشتند، اظهار کرد: ضروری است ایران همچنان تعهدات خود را به طور کامل اجرا کند.

بخوانید:  کدخدایی: شورای نگهبان در جای خود محکم می‌نشیند

آمانو تصریح کرد: آژانس همچنان به بررسی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده توسط ایران تحت موافقتنامه پادمان ادامه می دهد. ارزیابی های مربوط به عدم وجود مواد هسته ای و فعالیت های غیرقانونی در ایران همچنان ادامه دارد.

وی یادآور شد: پیاده سازی توافقنامه جامع پادمان در ایران ، پروتکل الحاقی و اقدامات شفاف اضافی تحت برجام، قوی ترین سیستم نظارتی موجود در هر کشور دیگری در جهان است.

خبر درحال تکمیل است…

۴۹۳۱۱

hotnewsخبر4 ماه پیش • dahio.com • ۸


دیدگاهتان را بنویسید