آواز خوانی در کنار زاینده رود با نمایی از پل خواجو 👌 شاعر این شعر زیبای عامیانه محمود اناری میباشد

منم آرزو دارم آی ننه من عیال میخوام 😍
جواب بده حاجتمند زیادس 😂

آخر شعر برا سینه سوخته هاس:
آی نَنِه آی نَنِه این زنه دشمنی جونی مَنِس😜
اِگه ی شب پول نَدم دری ……..میزِنِد 😂

زاینده رود

زاینده‌رود یا زنده‌رود به معنی رود زندگی‌بخش، بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از کوه‌های زاگرس مرکزی به ویژه زردکوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود ۲۰۰ کیلومتر پیش می‌رود و در نهایت به مانداب گاوخونی می‌ریزد.دیدگاهتان را بنویسید