«این روزها همه تیم می‌بندن» عنوان کارتون محمدرضا میرشاه ولد در روزنامه خبر ورزشی امروز است که اشاره ای دارد به اوضاع هرج و مرج هیات مدیره آبی پوشان…

hotnews • دسته‌بندی نشده • 1 سال پیش • dahio.com • 41


دیدگاهتان را بنویسید