موج خشم و انتقادات به گلف بازی کردن دونالد ترامپ در شرایطی که آمار قربانیان بیماری کرونا در این کشور رو به افزایش است، سوژه کارتونی از جسی دوکت، کارتونیست آمریکایی شد.

hotnewsخبر2 ماه پیش • dahio.com • 1


دیدگاهتان را بنویسید