بهنام بانی خواننده است و به خاطر پخش نشدن برنامه پیشین خود در دورهمی قهر کرده بود. اما حالا آشتی کرده است.

نیماسرگرمی2 سال پیش • www.gemfarsi.tv • 228


دیدگاهتان را بنویسید