آب زاینده رود روز گذشته به شهر اصفهان رسید و مردم اصفهان با شور و نشاط شاهد جاری شدن آب کنار سی و سه پل بودند. این آب ۲۰ روز مهمان مردم اصفهان است.

عکس‌ها: میزان
​۶۷۲۸۲

hotnews • دسته‌بندی نشده • 2 سال پیش • dahio.com • 39


دیدگاهتان را بنویسید