زاینده رود اصفهان در شب های نوروز میزبان برنامه ای به نام «شب های روشن زاینده رود» است که در آن با نور پردازی لیزرینگ پل و همچنین موسیقی و آتش بازی از مسافران استقبال می شود.

عکس ها: ایرنا

6767

hotnewsسایر1 سال پیش • dahio.com • 94


دیدگاهتان را بنویسید