به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین استان کرمان، رضا سلطانی افزود: این نکته لازم به ذکر است که هنرمندان تیئتر خیابانی استان رکورددار اجراهای تیاتر خیابانی در سطح کشور از لحاظ تعداد اجرا در سال هستند، که این مهم در موسسه گدروزیای بدون مرز با حضور هنرمندان جیرفتی  در سال‌های گذشته بر همگان مبرهن است.

وی تصریح کرد: جنوب کرمان در حوزه تیاتر خیابانی هنرمندان شاخصی در سطح ملی و بین المللی دارد که استفاده از تجارب این هنرمندان می‌تواند جشنواره‌ سالم و موفقی را در کارنامه تاریخی فرهنگ و هنر جنوب کرمان به ثبت رساند.

این نکته هم لازم به ذکر است هنرمندان تیاتر خیابانی استان رکورددار اجراهایی تیاتر خیابانی در سطح کشور از لحاظ تعداد اجرا در سال هستند که این مهم در موسسه گدروزیای بدون مرز با حضور هنرمندان جیرفتی  در سال‌های گذشته بر همگان مبرهن است.

سلطانی اضافه کرد:به عنوان یکی از نمایندگان تیاتر خیابانی استان کرمان یقین دارم سکان تبدیل شدن به پایلوت تیاترخیابانی کشور به دست ما خواهد افتاد تنها به شرط اتحاد و همکاری دوطرفه هنرمندان و مسوولان فرهنگی.

دبیر جشنواره تیاتر تصریح کرد: با تلاش، مطالعه شبانه روزی و تعامل با هنرمندان متخصص  این بستر  فراهم خواهد شد. در جشنواره تئاتر خیابانی رضوی هنرمندان مختلف تئاتر خیابانی هنرنمایی خواهند کرد. حضور هنرمندان تیاتر سراسر کشور در جنوب کرمان حتما می‌تواند کلاس تجربه و یادگیری های بزرگی باشد برای کسانی که بخواهند بیاموزند. هنرجویان جوانی که برای دیدن این تجربه ها در جشنواره های مختلف مسیر پایتخت را طی می کردند حتما از هنر هنرمندان متخصص تیاتر خیابانی در شهر خود استفاده لازم را خواهند برد.

به امید روزی که بتوانیم  با برگزاری دوره های مستمر این جشنواره نماینده ی اصلی یکی از جشنواره‌های مهم تئاتر خیابانی سراسری در کشورمان باشیم و جنوب کرمان به پایگاه مهم هنرمندان بزرگ این عرصه تبدیل شود.

۴۶

hotnewsسایر2 سال پیش • dahio.com • 58

برچسب‌ها


دیدگاهتان را بنویسید