مو بودن یا نبودن انتخاب ما نیست. خوش‌ریخت یا بودن هم بستگی دارد به نگاه تو، و اگر پنجاه سال است کار هنری می‌کنی و هنوز نفهمیده‌ای زیبایی و زشتی مفاهیمی نسبی هستند، و فارغ از آن، دلیلی برای رد یا قبول نظرات کسی نیستند، بهتر آنکه سکوت کنی.

 

رضا مطبوعاتیسایر2 سال پیش • twitter.com • 405


دیدگاهتان را بنویسید