در یزد؛ مجید فرهمندزاده در این رابطه اظهار داشت: فرد دستگیر شده، با مستمسک قرار دادن عکس خود با مقام های کشوری، مبادرت به غصب عناوین دولتی و امنیتی همچون رئیس حراست وزارت خانه، قاضی دادگستری، رئیس تیم حفاظت مقام های عالی قضایی کشور و برخی از نهاد های نظامی می کرده تا اعتماد سوژه های خود را به دست آورده و اقدام به کلاهبرداری نماید.
وی افزود: متهم دستگیر شده با ایجاد رابطه و یک واسطه به کمک و سفارش یک نماینده مجلس دوره قبل، اقدام به فعال سازی سرویس عدم نمایش شماره تلفن نموده و با این شگرد نیز خود را به عنوان یک فرد امنیتی و دارای مقام و منصب اطلاعاتی معرفی می کرده است.
این مقام قضایی، با اشاره به انجام تحقیقات در خصوص جرائم و تخلفات این فرد، تصریح کرد: در یک فقره جرائم، این فرد، با یکی از کارکنان یک اداره دولتی جهت آزاد سازی املاک نزدیکان خود که در توقیف بانک ها و موسسات مالی بوده ارتباط گیری نموده است.
وی از صدور قرار وثیقه دو میلیارد ریالی برای متهم این پرونده توسط قاضی دادسرا خبر داد و اظهار داشت: کارمند اداره دولتی که با متهم اصلی همکاری داشته است نیز با قرار وثیقه یک میلیارد ریالی روبرو گردیده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، با تأکید بر اینکه این جریان نشان می دهد افراد سودجو، شیاد و کلاهبردار به هر دستاویزی چنگ می زنند تا اعتماد سوژه های خود را جلب نمایند و در این مورد نیز عکس با مقام های کشوری و یا داشتن تلفن همراهی که سرویس عدم نمایش شماره تلفن برای آن فعال شده است دستاویزی برای سوء استفاده گردیده است.
فرهمند زاده با بیان این مطلب که هر فردی امکان این را دارد که با یک مقام ارشد کشوری و یا استانی عکس داشته باشد، هشدار داد: مردم نباید به صرف دیدن یک عکس و یا برخی دیگر از مسائلی که برخی افراد شیاد به آن ادعا می کنند اعتماد کنند.
وی تصریح کرد: به طور طبیعی هیچ فرد دارای مناصب اطلاعاتی و امنیتی به داشتن این گونه مناصب اِشعار نمی کند و باید به هرکس که به روش های گوناگون سعی در ابراز موقعیت خاص شغلی خود دارد با دیده شک نگریست.
این مقام قضایی، گزارش هرگونه فعالیت افراد مشکوک را به دستگاه های نظارتی خواستار شد و ابراز داشت: در این مورد نیز فرد دستگیر شده با تماس از خط امنیتی فاقد شماره خود با کارمند یکی از ادارات و تهدید کارمند مذکور، خود را از کارکنان حفاظت و اطلاعات دادگستری معرفی می کند که خوشبختانه گزارش به موقع این کارمند و رصد دقیق فنی و اطلاعاتی توسط حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد زودتر از حد انتظار منجر به دستگیری مجرم می گردد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: در این ماجرا وساطت یک نماینده مجلس دوره قبل نیز بسیار تعجب برانگیز است که چگونه یک نماینده مجلس به خود اجازه می دهد برای فردی نه چندان آشنا تقاضای فعال شدن سرویس عدم نمایش شماره بکند که این اقدام توانست مجرم را در فریب مخاطبان کمک نماید.

48

hotnewsخبر3 ماه پیش • dahio.com • 2


دیدگاهتان را بنویسید