سنی‌ها از مدارایش، شیعیان از اشک‌هایش در روضه امام حسین، مسیحی‌ها از تمجیدش از عیسی و مریم، اهالی محله‌ از مهربانی‌اش، کودکان از بازی‌هایی که با آن‌ها می‌کرد، جوان‌ها از بوی خوش عطرش عاشقش شده بودند.

وقتی خبر دادند که امام برنگشته، روی پله‌های سنگی محله نشسته بودند. چشم‌های شان خیس شده بود اما چشم‌های امام همچنان داشت می‌خندید.

*به بهانه بیست و پنجم رمضان، سالروز ربوده شدن امام موسی صدر در لیبی

۲۴۱۲۴۱
 

hotnewsخبر8 ماه پیش • dahio.com • 5


دیدگاهتان را بنویسید