محمد قوچانی، سردبیر «سازندگی» در سرمقاله شماره امروز این روزنامه نوشت:

 …دولت نه تنها تاجر خوبی نیست بلکه خلبان خوبی هم نیست! اکنون زمان واکنش درست و به موقع دکتر عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی است. وزیری که با وجود همه حملات و انتقادات، تاکنون از موضع نظری و تئوریک، اصولی‌ترین دیدگاه اقتصادی را در دولت دارد اما از لحاظ اجرایی و عملیاتی باید در خصوصی‌سازی و بازپس‌گیری نهادهای دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی لحظه‌ای درنگ نکند و در واگذاری مسئولیت‌ها و دارایی‌های دولتی پیشگام باشد. دکتر روحانی باید به مصداق «ان تودوا الامانات الی اهلها» مال مردم را به خودشان بازگرداند و دکتر آخوندی نیز در همان جهت واگذاری به بخش خصوصی واقعی از خصولتی‌ها خلع ید کند و همزمان منابع کشور را صرف نوسازی و بازسازی ناوگان هوایی کند. این کار بدون شک از هر گونه موضع نمادین در برخورد با سقوط آسمان بهتر است.

نیماسیاست2 سال پیش • dahio.com • 187


دیدگاهتان را بنویسید