، در روزهای اخیر زمزمه‌های بازگشایی کسب‌وکارها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به گوش می‌رسد. در این میان صنف سینماداران نیز خواستار بازگشایی سینماها شده‌اند و البته در برخی از کشورهای درگیر با کرونا سینماها با رعایت پروتکل‌هایی بازگشایی شده‌اند.

این تصمیم از یک سو وابسته به نظر ستاد مدیریت کرونا است اما سوی دیگری هم دارد که همان اندازه مهم است. اینکه پس از بازگشایی مردم تا چه اندازه به سینما رفتن تمایل نشان می‌دهند. 

مایلیم در این باره نظر شما مخاطبان محترم را بدانیم. آیا پس از بازگشایی به روال قبل به سینما می‌روید؟ به نظر شما پروتکل‌های بهداشتی لازم برای بازگشایی باید شامل چه چیزهایی شود؟

شما می توانید نظرات خود را در قالب کامنت انتهای همین خبر برای ما ارسال کنید.

۲۴۱۲۴۱

hotnewsخبر1 ماه پیش • dahio.com • 2


دیدگاهتان را بنویسید